Czym jest odzież ochronna BHP i czym różni się od odzieży roboczej?

Bardzo często zdarza się, że pojęcia odzieży ochronnej i odzieży roboczej używane są zamiennie. Trzeba jednak wiedzieć, że są to dwa zupełnie różne rodzaje odzieży. Mają także zupełnie inne zastosowanie. Przepisy BHP jasno precyzująm czym charakteryzuje się każdy z tych typów odzieży wykorzystywanej w zakładach pracy. Czym zatem odzież ochronna BHP różni się od odzieży roboczej?

Czym jest odzież robocza?

Ogólnie rzecz ujmując, odzież robocza służy do zastąpienia odzieży prywatnej pracownika. Stosowana jest w sytuacjach, w których odzież prywatna pracownika podczas wykonywania przez niego swoich obowiązków mogłaby się zabrudzić lub zniszczyć. Dodatkowo odzież robocza zakłada jest w przypadku wykonywania takich obowiązków, które wymagają zachowania szczególnej czystości. Odzież robocza składać może się z kilku elementów. Wymienić można tu kask, okulary ochronne, rękawice czy obuwie robocze. Dodatkowo w zależności od wykonywanej pracy dojść do tego może jeszcze kamizelka, kombinezon lub fartuch, który wykorzystywany jest np. w gastronomii.

Czym jest odzież ochronna BHP?

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku odzieży ochronnej BHP. Jej zadaniem jest szczególna ochrona pracownika podczas wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Chroni ona pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami dla jego zdrowia i życia. Mowa tu przede wszystkim o takich zagrożeniach jak zagrożenie chemiczne, mechaniczne, biologiczne oraz atmosferyczne. Odzież ochronna BHP zawsze dobierana jest pod kątem warunków, w jakich wykonywana jest praca. Co ważne, odzież ochronna, w przeciwieństwie do odzieży roboczej, musi posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty, które poświadczają, że spełnia ona wszelkie wymagane normy ochronne.